Søg i hovedtema

Klik på et af de seks hovedtemaer for at se hvilke oplæg de indeholder

Gud er

Gud skaber

Gud og det onde

Guds folk

Guds søn

Guds ånd og det nye liv

Søg efter specifikt oplæg

Sortér efter halvårsplaner

Halvårsplaner

Sortér efter aldersgruppe

Sortér oplæg efter aldersgruppe
Gud kalder Esajas til profet
Es 6,1-8
De vise mænd finder Jesusbarnet
Matt 2,1-12
Bespisningen af de 5000
Mark 6,33-44
Moses som dreng
2 Mos 1,1-2,10
Stefanus - den første kristne martyr
ApG 6,7-15 + 7,51-8,1
Moses som dreng
2 Mos 1,1-2,10
Lad de små børn komme til mig
Mark 10,13-16
De to husbyggere
Matt 7,24-27
Jesus møder den rige mand
Mark 10,17-27
Den første påske
2 Mos 12,1-15 + 21-42
Simeon og Anna møder Jesus
Luk 2,22-40
Den første påske
2 Mos 12,1-14+21-42
Jeg tror på Gud Fader
1 Mos 1,1-2,4 + Trosbekendelsens 1. artikel
Brødet i ørkenen
2 Mos 16
Jesus standser stormen
Mark 4,35-41
Moses ved tornebusken
2 Mos 3,1-4,17
Peter og Johannes for rådet
ApG 4,1-22
Noas ark
1 Mos 6,5-9,17 (uddrag)
Jesus og Zakæus
Luk 19,1-10
Jesus er vejen
Joh 14,1-14
Brødet i ørkenen
2 Mos 16
Jesu fødsel
Matt 1,18-25
Jesus og Nikodemus
Joh 3,1-21
Gud sender plager
2 Mos 7,1-11,10
Vandringen gennem Sivhavet
2 Mos 14,1-15,21
Jesus er vejen
Joh 14,1-14
Simeon og Anna møder Jesus
Luk 2,22-38
Moses ved tornebusken
2 Mos 3,1-17
Vandringen gennem Sivhavet
2 Mos 14,1-15,21
Gud sender plager
2 Mos 7,1-11,10
Jeg tror på Jesus Kristus
Mark 8,27-29 + Trosbekendelsens 2. artikel
Juleevangeliet
Luk 2,1-20
Jesus helbreder en lam mand
Mark 2,1-12
Jakob hos Laban
1 Mos 29-31
Jakob hos Laban
1 Mos 29-31
Jakob bedrager Esau
1 Mos 27
Jakobs flugt og drøm med stigen
1 Mos 28,10-22
Jakobs flugt og drøm med stigen
1 Mos 28,10-22
Jeg tror på Helligånden
Joh 16,1-15 + Trosbekendelsens 3. artikel
Jakobs kamp med Gud og mødet med Esau
1 Mos 32-33
Jakob, Esau og førstefødselsretten
1 Mos 25,19-34
Jakobs kamp med Gud og mødet med Esau
1 Mos 32-33
Josef hos Potifar og i fængsel
1 Mos 39-40
Indtoget i Jerusalem
Luk 19,28-40
Kærligheden er fra Gud
1 Joh 4,7-10
Opstandelsen
Luk 24,1-12 + 36-49
Jesus for Pilatus. Barabbas går fri
Luk 23,1-25
Englen Gabriel hos Maria
Luk 1,26-38
Skabt i Guds billede
1 Mos 1,26-2,25
Gud har skabt alt
1 Mos 1,1-2,4
Nikodemus møder Jesus
Joh 3,1-21
Skabt i Guds billede
1 Mos 1,26-2,25
Gud har skabt alt
1 Mos 1,1–2,4
Babelstårnet
1 Mos 11,1-9
Jesus i Getsemane
Luk 22,39-53
Josef forsones med sine brødre
1 Mos 43-45
Jesus for Pilatus. Barabbas går fri
Luk 23,1-25
Indtoget i Jerusalem
Luk 19,28-40
Fællesskabet i menigheden i Jerusalem
ApG 2,42-47 + 4,32-38 + 5,12-16
Gud kender os 100%
Sl 139,1-6 + 16 + 23-24
Jesus korsfæstes, dør og begraves
Luk 23,26-56
Gud sørger for os
Matt 6,25-34
Babelstårnet
1 Mos 11,1-9
Josefs drømme og brødrenes jalousi
1 Mos 37
Jesu opstandelse
Luk 24,1-12 + 36-49
Jesus korsfæstes, dør og begraves
Luk 23,26-56
Isak og Rebekka
1 Mos 24
Peters tale på Pinsedag
ApG 2,14-36
Pinse og Helligånden
ApG 2,1-8+12-17+22-24
Jesus kalder de første disciple
Joh 1,35-51
Englen Gabriel hos Maria
Luk 1,26-38
Peters tale på Pinsedag
ApG 2,14-36
Josef ophøjes – brødrene kommer
1 Mos 41-42
Gud er vores Far
Esajas 64,7
Isak og Rebekka
1 Mos 24
Guds løfte til Abraham og Isaks fødsel
1 Mos 18,1-15 + 21,1-7
Den første kristne menighed
ApG 2,42-47 + 4,32-5,16
Følg stjernen
Matt 2,1-12
Glade jul
Luk 2,1-20
Abraham skal ofre Isak
1 Mos 22,1-19
Abraham og Sara får løfte om en søn
1 Mos 18,1-16
Syndfloden
1 Mos 6,1-9,17
Den samaritanske kvinde
Joh 4,1-26,28-30 og 39-42
Da mennesket faldt i synd
1 Mos 3,1-24
Da mennesket faldt i synd
1 Mos 3,1-24
Pinse og Helligånden
Apg 2,1-8+12-17+22-24
Jesus bliver døbt
Matt 3,13-17
Jakob bedrager Esau
1 Mos 27
Gud kalder Abraham
1 Mos 12,1-9
Gud kalder Abraham
1 Mos 12,1-8
Litigation photo created by Racool_studio - www.freepik.com
Gud er retfærdig
Luk 23,39-43
Farvel til Paradisets have
1 Mos 3,20-24 og Joh 14,6