Menighedens rolle

Jesus har sagt at Guds rige tilhører de små børn (Mark 10,14-16). At tro på Gud og høre til hos ham og i den kristne menighed er altså ikke forbeholdt voksne. For Jesus er børn og unge er lige så vigtige som voksne. Det skal gerne afspejle sig i det, der foregår i menigheden.  

Hvad kan du gøre?

Tænk på de børn og unge, der kommer i din menighed. Kan du gøre noget, for at de har det godt i fællesskabet? Kan du gøre noget for at lære dem bedre at kende? Skal du gå ind i en opgave i arbejdet med børn og unge? Kan du være til hjælp for forældre i menigheden? Skal du bede særligt for børnene og de unge? Skal du måske tilbyde at blive medvandrer for en ung i din menighed? Eller skal du invitere en ung til at løse en opgave i menigheden sammen med dig?

Særligt til dig, der er leder i en menighed

Hvis du har ansvar for en menighed, har du også ansvar for børnene. Sæt ofte børn og unge på dagsordenen i jeres ledelse og snak fx om:

Er der en plan for oplæring af børnene i den kristne tro? Er der aktiviteter for alle aldre og er der plads til alle aldersgrupper i gudstjenester og øvrige aktiviteter?

Hvordan kan fællesskabet på tværs af generationerne styrkes i jeres menighed? Hvordan kan I kalde og udruste voksne til at gå ind i særlige opgaver for børn og unge? Og hvordan kan I opmuntre og hjælpe forældre til at oplære deres børn i den kristne tro? Hvordan kan børn og unge blive set og få ansvar i menigheden? Og hvad med de børn, der bor i nærheden af jeres menighed, men ikke kender Gud – skal I række ud til dem?