HjemVejen - gratis familieark

HjemVejen er en gratis ressource til jer, der gerne vil snakke om tro med
jeres barn og sammen lære mere om Gud.

HjemVejen er ark med fire faste elementer:

– en lille tekst om Gud, som kan læses højt i familien

– spørgsmål til samtale

– en kort bøn

– en opgave, som kan løses af børn alene eller af børn og voksne sammen.

HjemVejen kan bruges uafhængig af klub/kirke. Men hvis jeres barn kom
mer i en klub/kirke, som bruger VEJENs undervisningsoplæg, er der en

ekstra fordel: Hvert HjemVejen-ark knytter sig nemlig til et oplæg. Så hvis

jeres barn fx har hørt om pinse i sin klub/kirke, kan I finde
HjemVejen-ar
ket om pinse, og bruge det derhjemme.

HjemVejen giver på den måde en anledning til, at I som forældre kan følge
med i hvad der foregår i klubben/kirken. Vis gerne interesse for det, ved at

lade jeres barn fortælle om, hvad det har hørt og oplevet i klubben/kirken.

Nederst på HjemVejen-arket kan I se hvilken bibeltekst arket tager ud

gangspunkt i. Så hvis I vil blive klogere på emnet, kan I evt. læse bibeltek

sten sammen.

HjemVejen henvender sig til to aldersgrupper:
børn (ca. 5-9 år) og juniorer (ca. 10-12 år).

HjemVejen-arkene er opdelt i seks hovedtemaer:

Gud er / Gud skaber / Gud og det onde /

Guds folk / Guds søn / Guds ånd og det nye liv.

Til hvert HjemVejen-ark er der et ark med opgaveløsning.
HjemVejen udbygges løbende

Vis mere

HjemVejen til:

Maalgruppe-vaelger

HjemVejen med emnet:

HjemVejen-Emnevaelger
Jesus elsker dig
ApG 8,26-40
Jesus elsker dig

Opgaveløsning

Skattejagten

Opgaveløsning

Gud har givet os et tegn
Luk 2,22-38
Gud har givet os et tegn

Opgaveløsning

Gud er den mægtigste
2 Mos 7,1-11,10
Gud er den mægtigste

Opgaveløsning

Gud ser de allermindste
2 Mos 1,1-2,10
Gud ser de allermindste

Opgaveløsning

Gud kender vejen
1 Mos 6,5-9,17
Gud kender vejen

Opgaveløsning

Gå med Jesus
Joh 14,1-14
Gå med Jesus

Opgaveløsning

Gud glemmer dig aldrig
2 Mos 3,1-4,17
Gud glemmer dig aldrig

Opgaveløsning

En høj pris

Opgaveløsning

Ufortjent godhed
1 Mos 28,10-22
Ufortjent godhed

Opgaveløsning

Jesus har en plads til dig
Joh 14,1-14
Jesus har en plads til dig

Opgaveløsning

Når det er hårdt at tro
ApG 6,7-15 + 7,51-8,1
Når det er hårdt at tro

Opgaveløsning

Elsker Gud også mig?
1 Mos 25,19-34
Elsker Gud også mig?

Opgaveløsning

Gud ejer alt
1 Mos 1,1-2,4 og Trosbekendelsens 1. artikel
Gud ejer alt

Opgaveløsning

Hvem var Jesus?
Mark 8,27-29 og Trosbekendelsens 2. artikel
Hvem var Jesus?

Opgaveløsning

Gud sørger for os
Matt 6,25-34
Gud sørger for os

Opgaveløsning

Du er tilgivet
1 Mos 43-45
Du er tilgivet

Opgaveløsning