HjemVejen - gratis familieark

HjemVejen er en gratis ressource til jer, der gerne vil snakke om tro med
jeres barn og sammen lære mere om Gud.

HjemVejen er ark med fire faste elementer:

– en lille tekst om Gud, som kan læses højt i familien

– spørgsmål til samtale

– en kort bøn

– en opgave, som kan løses af børn alene eller af børn og voksne sammen.

HjemVejen kan bruges uafhængig af klub/kirke. Men hvis jeres barn kom
mer i en klub/kirke, som bruger VEJENs undervisningsoplæg, er der en

ekstra fordel: Hvert HjemVejen-ark knytter sig nemlig til et oplæg. Så hvis

jeres barn fx har hørt om pinse i sin klub/kirke, kan I finde
HjemVejen-ar
ket om pinse, og bruge det derhjemme.

HjemVejen giver på den måde en anledning til, at I som forældre kan følge
med i hvad der foregår i klubben/kirken. Vis gerne interesse for det, ved at

lade jeres barn fortælle om, hvad det har hørt og oplevet i klubben/kirken.

Nederst på HjemVejen-arket kan I se hvilken bibeltekst arket tager ud

gangspunkt i. Så hvis I vil blive klogere på emnet, kan I evt. læse bibeltek

sten sammen.

HjemVejen henvender sig til to aldersgrupper:
børn (ca. 5-9 år) og juniorer (ca. 10-12 år).

HjemVejen-arkene er opdelt i seks hovedtemaer:

Gud er / Gud skaber / Gud og det onde /

Guds folk / Guds søn / Guds ånd og det nye liv.

Til hvert HjemVejen-ark er der et ark med opgaveløsning.
HjemVejen udbygges løbende

Vis mere

HjemVejen til:

Maalgruppe-vaelger

HjemVejen med emnet:

HjemVejen-Emnevaelger
Du er tilgivet
1 Mos 43-45
Du er tilgivet

Opgaveløsning

Gode og dårlige dage
1 Mos 39-40
Gode og dårlige dage

Opgaveløsning

Fortæl, hvad I har set
Luk 24,1-12 + 36-49
Fortæl, hvad I har set

Opgaveløsning

Kom og se

Opgaveløsning

Helligånden gør os modige
ApG 2,14-36
Helligånden gør os modige

Opgaveløsning

Gud har en plan
1 Mos 41-42
Gud har en plan

Opgaveløsning

Det var ikke hans skyld
Luk 23,1-25
Det var ikke hans skyld

Opgaveløsning

Når Gud siger stop
1 Mos 11,1-9
Når Gud siger stop

Opgaveløsning

Jesus holdt ud for vores skyld
Luk 23,39-53
Jesus holdt ud for vores skyld

Opgaveløsning

Sandhed - er det så vigtigt?
ApG 2,42-27 + 4,32-5,16
Sandhed - er det så vigtigt?

Opgaveløsning

Hemmeligheder
Sl 139,1-6 + 16 + 23-24
Hemmeligheder

Opgaveløsning

At tro sammen med andre
ApG 2,42-47 + 4,32-38 + 5,12-16
At tro sammen med andre

Opgaveløsning

Jesus - en anderledes konge
Luk 19,28-40
Jesus - en anderledes konge

Opgaveløsning

Du er fri

Opgaveløsning

Jesus er stærkere end døden
Luk 24,1-12 + 36-49
Jesus er stærkere end døden

Opgaveløsning

Jesus blev drillet
Luk 23,26-56
Jesus blev drillet

Opgaveløsning

Jesus - en uskyldig mand
Luk 23,26-56
Jesus - en uskyldig mand

Opgaveløsning

Jeg ønsker mig en kæreste
1 Mos 24
Jeg ønsker mig en kæreste

Opgaveløsning

Gud har en opgave til dig
Luk 1,26-38
Gud har en opgave til dig

Opgaveløsning