Min rolle som forælder

Som forældre vil vi vores børn det bedste. Vi ønsker at de må få et godt liv, og vi ønsker at udruste dem til at klare sig godt.

Hvis vi tror på Gud, er det naturligt at vi også ønsker, at vores børn skal lære Gud at kende.

Forældre er den vigtigste faktor, når det handler om hvilke værdier børn tager med sig i livet. Derfor må vi ikke overlade det med Gud og tro til kirken.

Det er godt at tage sine børn med i kirke, men der er intet, der kan erstatte den vigtige rolle, som forældre har. I kirken kan vi være få timer om ugen, men det er i hjemmet det meste af livet leves og formes.

Hvad kan jeg gøre som forælder?

Det kan virke overvældende at skulle oplære sit barn i den kristne tro. Men vi behøver ikke være perfekte for at gøre det. Gå på troens vej med dit barn. Vi har alle meget at lære om Gud uanset hvilken alder vi har.

Vi behøver heller ikke stå alene. Først og fremmest kan vi bede Gud om hjælp, og derudover kan vi lade vores børn komme i klubber og på lejre, hvor de kan høre om Gud og være sammen med andre kristne.

Vis interesse for dét børnene oplever i klubben. Brug det som anledning til at snakke om tro derhjemme.

Tal også gerne med andre forældre eller bedsteforældre om hvordan troen på Gud kan rækkes videre. Måske har de nogle erfaringer I kan bruge.

10 tips

Her er nogle tanker om hvordan man som forælder kan oplære sit barn i den kristne tro.

1. Bliv bevidst om dit ansvar som forælder

Gud giver os kristne forældre et tydeligt ansvar og en konkret opgave: vi skal række troen videre til vores børn. Troen kommer ikke af sig selv, og det er heller ikke noget, vi kan regne med at den kristne friskole eller børne/juniorklubben klarer (selvom de også gør et vigtigt arbejde). Hovedansvaret ligger hos os forældre.

2. Hvad kommer du selv fra?

Overvej hvilken plads den kristne tro havde i dit eget barndomshjem. Er der noget, du vil gøre anderledes end dine egne forældre, eller er der nogle gode ting, du vil føre videre? Snak med din ægtefælle om det. Hvilken plads skal troen have i jeres hjem?

3. Gå i gang tidligt

Børn kan meget tidligt opfatte en god stemning og gode rutiner. Hvis det falder dig naturligt, kan du synge kristne børnesange for din baby ved puslebordet og bede for dit barn, når det skal sove. Tag fat i børnebiblerne og læs højt eller snak om billederne selvom barnet kun er ganske lille. Gør det så tidligt som muligt til en naturlig ting, at Gud er med i hverdagen. Det gør det nemmere at ”bygge ovenpå”, når barnet bliver større.

4. Skab gode rutiner

Gode rutiner kan være afgørende. Vi ved, det er vigtigt, at vores børn får børstet tænder hver dag. Derfor prioriterer vi det – også selvom vi (og de) ikke altid har lyst.

Vi skal ikke vente med at læse i Bibelen og bede med vores børn til lysten (eller ”det rette øjeblik”) opstår. Det gør det alt for sjældent. Beslut hvornår på dagen/ugen jeres familie er sammen om Gud, og hold fast i rutinen.

Sørg også for at skabe gode rutiner for din egen tid med Gud, så din egen tro får næring. ”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med” – luk Gud ind i dit hjerte, så han kan ”løbe videre” til dine børn.

5. Du er et eksempel med dit liv

“Prædik evangeliet. Om nødvendigt brug ord.” Sådan sagde Frans af Assisi. Den måde du lever på, taler et tydeligt sprog til dine børn. Er der sammenhæng mellem det, du tror på og det du siger og gør? Du behøver ikke have alle svar eller en klippefast tro for at være et godt eksempel for dit barn. Du skal ikke være en perfekt kristen, men du skal være en ærlig kristen. Det betyder fx også, at du skal kunne sige undskyld til dine børn og din ægtefælle, når du har gjort noget forkert. Og tilgive dem, når det omvendte sker.

6. Der er ikke én rigtig måde

Børn er forskellige, familier er forskellige og livssituationer er forskellige. I én periode fungerer det måske godt at holde morgenandagt sammen, i andre perioder kan det ikke lade sig gøre. Nogle dage er der måske kun overskud til at bede fadervor på sengekanten. Vær nådig mod dig selv som forælder, når tilværelsen presser dig, og find en måde der fungerer i jeres familie.

Forældre er også forskellige. Lad være med at opsætte et ideal om den perfekte kristne forælder. Find ud af hvad der er dine stærke sider. Er du glad for sang og musik, skal du måske synge kristne sange med dine børn. Er du optaget af naturen, kan du tage børnene med på opdagelse, så I sammen kan forundres over Guds storhed i naturen.

7. Vær sammen og tal sammen

Hvornår kan vi snakke med hinanden om tro, hvis vi altid er på vej til noget andet – eller hvis vi sidder med næsen i hver sin skærm? Eller hvis TV’et altid er tændt, når vi er sammen? Vær tilgængelig for dit barn. Tag nogle bevidste valg om at være sammen i nogle rammer der giver mulighed for samtale og eftertanke.

Inddrag børnene aktivt. At oplære sine børn i den kristne tro handler ikke bare om at hælde en masse viden i deres hjerner. Reflekter sammen med dem. Stil åbne spørgsmål til det I læser i Bibelen. Lær dit barn at bede, når det er klar til det. Gå sammen på troens vej og vær nysgerrig på Gud og Bibelen sammen med dit barn. Du er jo selv på vandring, og dit barns tanker om Gud kan være livgivende for din egen tro.

8. Hjælp dit barn ind i et kristent fællesskab

Især i junior/teenage-alderen begynder vennerne at betyde meget for dit barn. Du kan ikke vælge hvilke venner dit barn får, men du kan måske hjælpe dit barn på kristne lejre og i juniorklub, hvor der er mulighed for at bygge venskaber med andre kristne. Er der andre børn på dit barns alder i jeres kirke – og kan disse børn opbygge et fællesskab? Undervurdér ikke det sociale aspekt.

9. Meld dig til en opgave

Mange kristne kan se tilbage på en barndom, hvor den kristne klub eller de kristne lejre fik en helt særlig betydning for deres tro. Hvis vores børn skal have samme mulighed, må der være ledere i det kristne børnearbejde. Måske skal du være leder i en søndagsskole, juniorklub eller på en teenlejr? Både for dit barns skyld, og for de andre børns og forældres skyld – men også for din egen skyld. Når du skal række Bibelens budskab videre, bliver du nemlig selv knyttet stærkere til Gud.

10. Læg brændet til rette og bed Gud tænde bålet

Ligegyldigt hvor gode vi er til at oplære vores børn i den kristne tro, er der ingen garanti for at de tager imod troen. Børnene skal selv vælge, og det skal vi give dem frihed til. Men ved at give børnene viden om Bibelens Gud, og med vores liv vise at det er godt at tro på ham, ”lægger vi brænde til rette”. Og så må vi bede Gud røre børnenes hjerter – og tænde troens bål.

Bed for dine børn, de er i de bedste hænder hos Gud. Og bed Gud hjælpe dig med at være en god forælder. Husk: Guds hjerte banker endnu mere for dit barn, end dit hjerte gør. Hent frimodighed, trøst og hjælp hos ham.