Min rolle som leder

At være leder i en børne/juniorklub ser måske ikke ud af noget særligt, men det betyder faktisk, at du er med i Guds verdensomspændende mission: at alle må lære ham at kende, og komme til tro på ham. Det er stort og velsignet at være med i!

Din rolle som leder er vigtig, og det er godt at være bevidst om nogle ting:

 

 

1. Se på Jesus

Måske føler du ikke, du har fået et tydeligt kald fra Gud til at hjælpe i børne/junior-arbejdet. Men sandsynligvis har Gud ledt dig ind i opgaven, fordi han ønsker at bruge lige netop dig, med de evner og den personlighed du har. Gå derfor frimodigt til opgaven. Dem, som Gud kalder til en opgave, vil han også udruste.

Hvis du skal kunne pege hen på Jesus, må du selv leve tæt på ham. Du må hente næring til din tro, ved at være sammen med Jesus kontinuertligt. Djævelen har ofte held til at spænde ben for os på dette område, men din ”stilletid” med bøn og Guds ord er afgørende.

Når du forbereder forkyndelse, så sæt god tid af til det, og begynd gerne i god tid, så Guds ord kan arbejde i dit sind. Vær bevidst om, at det koster tid at forberede sig til klub, og lad det ikke være et mål, at klare det hurtigst muligt.

Se på Jesus – Hvad kan det betyde i praksis?

 • Bestem dig for et fast tidspunkt på dagen/ugen hvor du søger Gud i bøn og bibellæsning. Det kan gøres på mange måder, og må gerne varieres. Men prioriter denne tid med Gud og hold fast i din gode vane.
 • Tak Gud for at du må være med i hans mægtige mission.
 • Hent frimodighed i, at børnenes frelse ikke afhænger af din kærlighed eller dine evner, men af Guds kærlighed og magt.
 • Bed Gud lægge dig noget på hjerte, som du kan give videre til børnene.
 • Bed om visdom og lydighed til at forkynde det Gud vil have sagt, også det som ikke er nemt.

 

2. Se børnene

Tid og opmærksomhed er noget af det mest værdifulde vi kan give til børnene. Prioriter nærhed, samtale og øjenkontakt. Hvis klubben er et rart sted at være, kan børnene lytte og lære.
Se det enkelte barn i din klub, og tal til det enkelte barn. Vær opmærksom på at børn er forskellige og har forskellige behov.

Når vi skal forkynde for børn, er det afgørende, at vi sætter os i børnenes sted, så vi formidler på en måde, der er forståelig for dem (hent evt. hjælp i Fasekortene). Fx er det godt at huske, at mindre børn primært lærer gennem deres sanser. De oplever mere end de lytter til ord. Derfor er det utrolig vigtigt, hvordan du opfører dig overfor børnene. (”Det, du gør, råber så højt, at jeg ikke kan høre, hvad du siger”).

Når du er leder, er du også et kristent forbillede. Ikke kun når du er i klubben, men også når du møder et barn fra klubben på gaden. Din lederrolle er en del af din identitet.

Se børnene – Hvad kan det betyde i praksis?

 • Klubtiden er børnenes tid. Giv dem din opmærksomhed og flyt ”voksensnak” (og mobiltelefoner) til andre tidspunkter.
 • Husk at have øjenkontakt med børnene.
 • Sørg for, at der er mindst én leder, der kommer i god tid, og har til opgave, at byde hvert eneste barn velkommen. Snak lidt med hver enkelt barn om stort og småt.
 • Sørg for at være velforberedt, så du kan koncentrere dig om børnene når du er til klub.
 • Lav evt. en bedeliste med alle børnenes navne. Del dem ud mellem jer ledere, så I beder for alle børnene mindst en gang om ugen.

 

3. Se dit team

Forhåbentlig er du en del af et lederteam. Det er godt. For Gud har givet os forskellige evner, så vi kan supplere hinanden. Tal sammen i lederteamet om, hvad I hver især er gode til, og hvad I synes er svært. Brug hinanden, hjælp hinanden og giv plads til at man er ”på vej”. Husk, at også I Guds riges arbejde, skal vi øve os, for at blive bedre.

Noget af det, der kan udmatte i lederopgaven, er når børnene er meget urolige. Læs evt. ”Hvordan få ørenlyd i klubben?”, og tal sammen i lederteamet om, hvordan I tackler den udfordring.

Tal også gerne om, hvordan I kan have et godt forhold til børnenes forældre. De viser jer tillid, ved at sende deres børn til jeres klub. Som forældre og klubledere har vi et fælles mål: vi ønsker det bedste for børnene.
Fortæl forældrene hvad I laver i klubben, og brug gerne familiearkene HjemVejen

Forhåbentlig er der også en menighed, som står bag jeres klub. Involver dem gerne i opgaver, når det er muligt.
Fortæl om hvad I laver i klubben, og bed om forbøn for klubben.

Prøv også at samarbejde med lederne i de klubber, som børnene kan fortsætte i, når de er blevet for gamle til at være i jeres klub. Hvad kan I sammen gøre for at børnene ikke bliver ”tabt” i overgangen fra et fællesskab til
et andet?

Se dit team – Hvad kan det betyde i praksis?

 • Aftal et møde i lederteamet, hvor I taler om hvad I hver især trives med i opgaven, hvad I synes er udfordrende og hvordan I kan supplere og hjælpe hinanden.
 • Afsæt tid til at bede, når I er sammen i lederteamet.
 • Aftal et årligt møde om klubarbejdet med jeres menighedsledelse.
 • Arranger aktiviteter, som kan styrke fællesskabet mellem menigheden og børnene i klubben.
 • Fortæl menigheden om hvad I laver i klubben – fx en gang om måneden. Og mind menigheden om at bede for jer og børnene.
 • Kontakt lederne i de andre klubber, og læg en plan for hvordan børnene kan komme godt videre, når de bliver ældre.
 • Inviter gerne jævnligt forældrene til en klubdag, hvor de kan få indsigt i hvad I laver i klubben.

 

4. Se langt

At være leder i en kristen klub, handler om at gå på troens vej med næste generation. Og den vandring kræver trofasthed. Børnene i din klub har brug for at få en relation til dig og de andre ledere. Og det tager tid at opbygge tillidsfulde relationer. Derfor er din trofasthed vigtig. Vi ved fra undersøgelser, at børns relation til deres lærer, har større betydning for indlæringen end alle andre faktorer. Det er altså slet ikke ligegyldigt om du kommer tit eller sjældent i klubben. Når børnene får en tillidsfuld relation til dig, får du taleret ind i deres liv.

Brug refleksionsspørgsmålene i Vejens oplæg, til at snakke med børnene om det I har hørt fra Bibelen. Vær god til at lytte og kom ikke for hurtigt med ”de rigtige svar”. Vær nysgerrig på børnenes tanker, og giv dem plads til at være ”på vej” i troens vandring.

Måske forkynder du for børn i årevis uden at se nogle frugter af det. Men Guds ord vender aldrig tomt tilbage, men gør sin gerning (Es 55,10-11).

Bibelen opfordrer os til trofasthed og udholdenhed. Bed jævnligt Gud vise dig, hvor og hvordan han vil bruge dig.

Se langt – Hvad kan det betyde i praksis?

 • Prøv at komme i klubben så tit som muligt. Også de gange hvor du ikke har en opgave.
 • Hvis I har mulighed for det, så del gerne børnene ind i faste smågrupper (4-6 børn) gerne med den samme leder hver gang. Her kan I opbygge en tæt relation, – hvert enkelt barn bliver set, og du kan som leder lære det enkelte barn at kende. Brug smågrupperne til refleksionsspørgsmålene og bed evt. sammen i smågrupperne.

Overvej evt. en ”bønnebog” til hver gruppe, hvor I skriver børnenes bedeemner. Tag bogen frem og læs hvad I skrev sidste gang. Spørg ind til de ting I har bedt for og skriv evt. takkeemner.

 • Mind dig selv om, at Gud virker mægtigt gennem sit ord, når vi forkynder for børnene.
 • Bed Gud give dig glæde og udholdenhed i din opgave som leder