Sådan planlægger du

Her kan du finde Vejens halvårsplaner, efterhånden som de bliver klar.

Vejens halvårsplaner er forslag til hvordan oplæggene kan bruges i løbet af året. Der er en plan for henholdsvis forår og efterår til de to aldersgrupper, børn og juniorer.

Halvårsplanerne fører dig igennem alle Vejens oplæg på seks år (tre år for børn + tre år for juniorer). På den måde kommer børnene og juniorerne igennem de vigtigste bibeltekster og temaer i den kristne tro.

Når Vejen er helt udbygget, vil det indeholde 90 oplæg for børn (5-9 år) + 90 oplæg for juniorer (10-12 år). Alle 180 oplæg bliver lagt ind i halvårsplanerne.