Smagsprøve | Juniorer

Nikodemus møder Jesus

Nikodemus møder Jesus
Kernevers:
"For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv."
Joh 3,16
Joh 3,1-21
Budskab:
Gud sendte Jesus til jorden for at frelse os. Ved troen på ham får vi del i frelsen.
Forberedelse

Bøn

Kære Gud
Tak , fordi du har noget, du vil sige til mig gennem den bibeltekst, jeg skal læse nu.
Gør mig lydhør for det, du vil sige til mig og til børnene.
Jeg beder for børnene og deres familier og takker dig for, at hver eneste af dem er kendt og elsket af dig. Hjælp mig til at række dine ord videre til børnene, og giv os en god samling. Vær hos os med din ånd, og skab troen i vores hjerter.
Tak for dine løfter om, at dit ord aldrig vender tomt tilbage.
Amen

 

Bibeltekst: Joh 3,1-21

Læs evt. bibelteksten i god tid, før du skal holde samling, så ordene kan arbejde i dig. Det kan være en id é at læse teksten langsomt og flere gange. Overvej gerne, om der er noget i bibelteksten, der særligt taler til dig?

Baggrund

Nikodemus var farisæer og medlem af jødernes råd, Synedriet, som var jødernes øverste politiske, juridiske og religiøse myndighed, så Nikodemus var en mand med indsigt, ansvar og magt.
At Nikodemus kommer om natten kan der være flere grunde til: Nikodemus ønskede måske at holde besøget hemmeligt (senere besluttes det at udelukke alle, der troede på Jesus, fra synagogen Joh 9,22 og 12,42), men måske var det bare lettere at få en fortrolig enesamtale med Jesus om natten.
Nikodemus´ udgangspunkt for samtalen er at drøfte nogle vigtige åndelige spørgsmål med Jesus. Som farisæer havde Nikodemus stor indsigt i GT, og han troede da også, at Jesus kom fra Gud (v.2) men der var stadig meget om Gud og Jesus, som han ikke forstod.
Farisæerne, og dermed også Nikodemus, mente, at mennesker med Guds hjælp kunne opfylde Guds krav til mennesker og gøre sig fortjent til frelsen.
Jesus afviser dette, og samtalen kommer til at dreje sig om , hvordan et menneske bliver frelst (født på ny) – og om Nikodemus selv er født på ny.
Jesus forklarer det at blive født på ny (v.3) med at blive født af vand og ånd (v.5). Denne fødsel stilles i modsætning til at være født af kødet (v.6); kødet er i NT et billede på menneskets natur, alt det hos os, der ikke er ”Jesus og troen på ham”.
Udtrykket ”Født af vand og ånd” kan Nikodemus have forstået på baggrund af Ez 36,25 – 27, hvor der står, at Gud vil stænke vand på israelitterne og dermed rense dem for synd og give dem et nyt hjerte og en ny ånd , så de kunne følge Herrens love og holde hans bud.
Jesus gør op med den farisæiske tolkning af dette og gør det klart, at renselsen vil finde sted , når han løftes op, ligesom kobberslangen i ørkenen (4 Mos 21,9), hvilket refererer til hans død på korset. (v 13-17). Dermed er frelsen ene og alene knyttet til Jesus og ikke til vores gerninger (v.18).
Jesus understreger , at han ikke er kommet her til jorden for at dømme os, men for at frelse os.
Fordi vi mennesker har gjort det onde og elsker mørket fremfor lyset, hænger dommen over os. Men kommer vi til Jesus, som er lyset, får vi del i hans frelse, og hans gerninger gælder for os.

 

Den store fortælling

Hvordan peger bibelteksten hen på Guds store fortælling – Hans frelsesplan. Hvad kan vi lære om Gud og om os mennesker gennem teksten?

Da Israels folk gjorde oprør mod Gud i ørkenen, straffede Gud dem ved at sende giftslanger med dødbringende bid ind i deres lejr. Men da folket bad om nåde, sagde Gud til Moses, at han skulle lave en kobberslange og løfte den op på en stang. Enhver, som rettede blikket mod kobberslangen, blev reddet. Fordi vi er syndere, har vi også brug for en redning. Synden dømmer os til fortabelsen, og vi kan ikke redde os selv fra den. Men Jesus er den kobberslange, som Gud selv har anbragt på korset, for at vi skal rette blikket mod ham og leve.

Bliv nysgerrig på dagens bibelfortælling

 • Kender I det at have spørgsmål, der kører rundt i hovedet på en? Måske kan man ikke sove, før man har fået besvaret spørgsmålet. Måske var det sådan, Nikodemus, som vi skal høre om i dag, havde det. Han kom til Jesus om natten for at få svar på, hvem Jesus var, og hvad der skulle til for at blive frelst. Det var godt, Nikodemus kom til Jesus med sine spørgsmål. Jesus tog sig tid til ham, selvom det var nat. Vi må også komme til Jesus med alle vores spørgsmål. Jesus har altid tid.
 • Har I prøvet at tale med nogen sent om aftenen/natten? Måske med en værelseskammerat på en lejr, eller når I har haft en ven/veninde hjemme på besøg på overnatning? Er det nemt at tale sammen i mørket? I dag skal vi høre om en, som talte med Jesus om natten.

 

Ideer til formidling

For at juniorerne kan få et personligt forhold til Bibelen, kan det være en god idé at de hver især sidder med en Bibel og følger med i teksten, når den læses op.
Måske kan nogle af juniorerne læse bibelteksten højt, evt. bare et par vers pr. person.
(Giv god tid og hjælp, når juniorerne skal slå op i Bibelen. At øve sig i at slå op i Bibelen gør juniorerne mere fortrolige med den. Vær også opmærksom på, om der er børn med læsevanskeligheder , og tag hensyn til dem).
Ud over at læse bibelteksten højt, kan teksten formidles på forskellige måder. Fx ved at juniorerne dramatiserer teksten, at teksten printes ud på store ark, som juniorerne skal samle i rigtig rækkefølge, at juniorerne selv skal skrive dele at teksten på store ark, eller noget helt andet.

Læs teksten i fællesskab (nogle vers ad gangen) i et mørkt lokale med tændte stearinlys som det eneste lys, eller sæt jer rundt om et bål med bibel og lommelygter, eller læs teksten i fællesskab og anvend evt. illustrationer fra nedenstående link.

Fortæl om:

 • V. 1-2: Hvem Nikodemus var, at han kom om natten og hvorfor han kom.
 • V. 3-4: Nikodemus´ indvending om det umulige i at blive født igen.
 • V. 5-6: Jesus´ forklaring om en åndelig fødsel.
 • V. 7-8: Sammenligningen med Ånden og vinden: Vi kan ikke se vinden, men vi kan se dens virkning på fx planter. Vi kan ikke se Guds Ånd i et menneske, men vi kan se Helligåndens virkninger på et menneske, ved at det er optaget af Jesus og hans frelse. Et menneske, der tror på Jesus som sin frelser, er født på ny.
 • V. 9-13: Nikodemus har stadig svært ved at forstå det, Jesus siger. Jesus siger, at problemet er, at Nikodemus ikke anerkender, at Jesus er Menneskesønnen (v.11).
 • V. 14-17: Genfortæl kort/ læs beretningen om kobberslangen (4 Mos 21,4-9): Gud frelste, ved at man rettede blikket mod slangen.
 • ”Ligesom” (v.14) – Jesus sammenligner sig med beretningen om kobberslangen. Tro er at se på Jesus, og den, der tror, bliver frelst (altså ingen gerninger).
 • V.18-21: Den , der dømmes, er den, der ikke tror på Jesus.
 • Lyset er Jesus (Joh 1,7-9, Joh 8,12 og Joh 9,5).
 • Slutning: Læs Joh 19,39: Hvad kom samtalen med Jesus til at betyde for Nikodemus?

 

Refleksion

Gå et stykke på troens vej med børnene ved sammen at reflektere over det, I har hørt om. Hvilken betydning har det, vi har hørt, i vores liv?

 • Har I været med til en gudstjeneste , hvor et lille barn blev døbt? Hvorfor tror I, det lille barn døbes i vand? Kan I mindes noget af det, præsten siger om at blive født på ny?
 • Tro er at se på Jesus – hvordan bærer vi os ad med det?
 • Joh 3,16 kaldes også for ”Den lille bibel” – hvorfor mon den kaldes det?
 • Hvilke mennesker er det , Gud dømmer? (se v.18-19)?

 

Bøn

Kære Gud. Tak, fordi du sendte Jesus her til jorden for at frelse os. Vi beder dig om, at du vil bevare os i troen på dig. Amen

 

Sange

 

Aktiviteter

 • Lav Joh 3,16 som et puslespil, som juniorerne skal samle.
 • Nikodemus ville ikke ses. Leg gemmeleg i mørket med kun stearinlysene som lyskilde.

 

Kernevers

Måske vil I sige dagens kernevers i kor og evt. lære det udenad. Der er mange måder at lære udenad på. Man kan fx bruge fagter eller ting. Snak gerne med børnene om , hvad ordene i verset betyder.

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)

Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Forslag til udenadslære: Syng Joh 3,16 (nr. 8 fra ”Vi synger bibelvers”)

 

Links til mere

Hjem:

Hvis I har lyst til at fortælle juniorernes hjem om, hvad I har lavet ved jeres samling, kan I fx gøre det ved at sende en mail/sms, eller ved, at I laver et opslag i en face-
bookgruppe – evt. med et foto fra dagens samling.
I kan også printe HjemVejen-arket til juniorerne og/eller sende det i en mail til hjemmene.
(Her kan du finde løsningen på HjemVejen-arket.)

Idé til tekst: I dag har vi hørt om Nikodemus, som kom til Jesus om natten. Har I lyst til at læse beretningen, kan I finde den i Joh 3,1-21.
Jesus og Nikodemus talte om, hvordan et menneske bliver frelst. Jesus fortalte Nikodemus, at den, der tror på Jesus, bliver frelst.
Huskeverset i dag er det mest kendte vers i Bibelen: Joh 3,16.

 

Menighed:

Hvis I vil knytte bånd til menigheden, kan I fortælle dem, hvad børnene skal høre om / har hørt om ved jeres samling. I kan også opfordre menigheden til at bede for jeres samling og for børnene og til at snakke med børnene om det, de har hørt ved samlingen

Forslag til, hvad I kan gøre i menigheden:

 • Spørg, om der er nogen i forsamlingen, der ved, hvad der står i ”Den lille bibel”.
 • Spørg, om der er nogen i forsamlingen, der har et bud på, hvorfor den bliver kaldt dette.
 • Syng: For således elskede Gud verden (nr. 8 “Vi synger bibelvers”)

Hvad synes du om oplægget?

- kommenter og del din erfaring med andre brugere

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}