Smagsprøve | Juniorer

Gud har skabt alt

Gud har skabt alt
Kernevers:
"Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var."
1 Mos 1,31
1 Mos 1,1–2,4
Budskab:
Gud har skabt alt af intet, og alt, Gud har skabt, er godt
Forberedelse

(Bøn:

Kære Gud
Tak, fordi du har noget, du vil sige til mig gennem den bibeltekst, jeg skal læse nu.
Gør mig stille for det, du vil sige til mig og til juniorerne.
Jeg beder for juniorerne og deres familier og takker dig for, at hver eneste af dem er kendt og elsket af dig. Hjælp mig til at række dine ord videre til juniorerne. og giv os en god samling. Vær hos os med din ånd og skab troen i vores hjerter.
Tak for dine løfter om, at dit ord aldrig vender tomt tilbage.
Amen

 

Tekst: 1 Mos 1–2,4
Læs evt. bibelteksten i god tid før du skal holde samling, så ordene kan arbejde i dig. Det kan være en ide at læse teksten langsomt og flere gange. Er der noget i bibelteksten, der særligt taler til dig?

 

Baggrund:

Vi er på første side i livets bog. I jordens historie. Et nulpunkt i verdenshistorien, det vil sige, at alt begynder her. Det eneste, der er før verdens skabelse, er Gud. Sætningen ”I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden” har givet navn til den første bog i Bibelen ”Genesis ”, som betyder ‘begyndelse’ på græsk. Gud bliver ikke forklaret, men introduceres simpelthen som den almægtige skaber, som skaber alt ved sit ord.

Før jordens skabelse var der kun mørke. Dag og nat bliver til, da Gud skaber lys i mørket. I skabelsesberetningen møder vi tidsangivelser. ‘Dag’ kan i Bibelen forstås som perioder eller tidsrum. Ordet ‘dag’ bruges fx, før solen og månen blev skabt. Men det vigtige i denne tekst er ikke, hvornår præcis Gud skabte, men at Han skabte til gavn og glæde for mennesker. Der er en bestemt orden i Guds skaberværk: først lys, atmosfære, vand/jord, varme = livsbetingelser, før han skaber planter, dyr og mennesker.

 

Den store fortælling:

Overvej, hvordan bibelteksten viser hen på Guds store fortælling – hans frelsesplan. Hvad kan vi lære om Gud og om os mennesker gennem teksten?

 • Guds suveræne almagt skinner tydeligt igennem i beretningen fx ved, at Gud blot kan sige en ting, som han ønsker at skabe, og så står den der.
 • Gud skaber en god verden. Der står, at ”Gud så, at det var godt” efter hvert led i skabelsen.
 • Vi er skabt i Guds billede. Dvs. vi er sat som Guds repræsentanter på jorden, til at leve i fællesskab med ham. Men de næste fortællinger i Bibelen viser, hvordan mennesket vender Gud ryggen og vil herske på sine egne præmisser. Derfor igangsætter Gud en frelsesplan for at redde menneskene fra konsekvenserne af deres synd ved at sende sin fuldkomne repræsentant Jesus – hvilket er det, resten af bibelhistorien bygger op til.

Bliv nysgerrig på dagens bibelfortælling:

Ideer:

 • Måske kan lederen selv trylle noget frem af ”ingenting” – eller omvendt.
  Her er link til nogle ideer fra Youtube:
  Video 1
  Video 2
 • Der blev lys – evt. kan det illustreres (mørke til lys). I vinterhalvåret kan det illustreres ved at slukke lyset i lokalet og bede børnene at være stille og så pludselig tænde for lyset – der blev lys. I sommerhalvåret må børnene tage et tørklæde for øjnene/lukke øjnene for at sidde i mørke lidt tid.

 

Ideer til formidling:

For at juniorerne kan få et personligt forhold til Bibelen, kan det være en god ide, at de hver især sidder med en bibel og følger med i teksten, når den læses op.
Måske kan nogle af juniorerne læse bibelteksten højt, evt. bare et par vers pr. person.
(Giv god tid og hjælp, når juniorerne skal slå op i Bibelen. At øve sig i at slå op i Bibelen gør juniorerne mere fortrolige med den. Vær også opmærksom på, om der er børn med læsevanskeligheder og tag hensyn til dem).
Ud over at læse bibelteksten højt kan teksten formidles på forskellige måder. Fx ved at juniorerne dramatiserer teksten, at teksten printes ud på store ark, som juniorerne skal samle i rigtig rækkefølge, at juniorerne selv skal skrive dele at teksten på store ark eller noget helt andet.

Læs bibelteksten i fællesskab og snak evt. med juniorerne om de svære ord i teksten.
– Urdybet – der var ingenting, før Gud begyndte at skabe, intet råmateriale.
– Hvilke ord/vendinger går igen i teksten flere gange? Lad juniorerne selv finde dem. Fx Gud sagde/ og det skete / Gud så, at det var godt.

 

Fortæl om:

Gud sagde/og det skete

 • Guds almagt ses tydeligt i skabelsesberetningen, blot et enkelt ord og så sker det – prøv at sætte lidt ord på dette. Når mennesker udvikler nye ting, bruger vi forhåndenværende materialer, hvorimod Gud skaber af ingenting.
 • Gud skabte lys! Og Gud så, at lyset var godt, og skilte det fra mørket. (v.3-4)
 • Bag Guds skabelses ord møder vi Hans tanker, og de afspejler den nøje planlagte rækkefølge
  o Bla. v.14, hvor årets cyklus er tænkt ind.
  o Det er nødvendigt, at der er mad til mennesker og dyr.
  o Mennesket har brug for hvile, derfor skabes natten og hviledagen.

 

Gud så, at det var godt:

 • Skaberværket bliver betragtet af skaberen selv – Gud reflekterer over det, han lige har sat i værk, måske er der små tilretninger undervejs – fx så Gud, at Adam var ensom, og derfor skabte han efterfølgende Eva.
 • Gud glæder sig over det skabte.
 • Gud forlader os ikke, han bliver i vores verden og holder det hele i gang.

 

Treenigheden var til stede ved verdens begyndelse, hvilket ses i v.26: ”så de ligner os”. Hele tre gange i verset bliver der refereret til flertalsformen. Gud talte med Sønnen og Helligånden, før han skabte mennesket – måske kan juniorerne selv opdage dette. Hvis ikke børnene fanger dette, kan lederen spørge: Hvorfor tror I Gud siger ”os” her?

Mand og kvinde v.27.
A. Gud har skabt både kvinden og manden i sit billede.
B. Gud har skabt to køn, en mand og en kvinde, der passer til hinanden, men med forskellighed både fysisk og psykisk.
Gud havde først skabt dyrene, og de kunne formere sig (altså han og hun), og derefter gjorde han de samme med menneskene. Prøv at sætte lidt ord på dette med Guds skabelsestanke med mand og kvinde, at det er villet af Gud.
Rent biologisk bliver vi født som dreng/pige, sådan har det altid været. I vores tid bliver der talt meget om, hvordan vi mennesker oplever os selv, og at det er vores indre oplevelser, som siger sandheden om, hvem vi er. At nogle drenge har lyst til at gå i kjoler, og at nogle piger er vilde med drengelege (lidt groft beskrevet), og det skal vi respektere/andres selvopfattelse må vi respektere. Men det ændrer ikke på, hvordan Gud har tænkt os, og hvordan han har skabt os. Det er det, han siger om os som er den dybeste sandheden, om hvem vi er – at vi er skabt i Guds billede – og ikke, hvordan vi selv måtte føle os. Man kan heller ikke formere sig, når man laver om på sit køn (som var Guds opfordring til os ved skabelsen).
Vær gerne varsom med at tage dette emne op, og orienter dig om, hvilke børn det er, der lytter til dig, men undlad ikke at sige det, som Gud ord siger.

1 Mos 2,2-3: Den syvende dag er speciel i forhold til de foregående seks, for her hvilede Gud fra sit arbejde. Dels betragter Gud alt det, han har skabt, men det er tydeligt, at Gud hvilede efter alt arbejdet. Gud velsignede og helligede den syvende dag. Sådan har Gud skabt en hviledag for os mennesker, dels fordi Gud ved, vi har brug for det efter en hel uges arbejde, men også, fordi vi har brug for en dag, som er ”hellig” jf. 2 Mos 20,9-11.

 

Refleksion:

Gå et stykke på troens vej med juniorerne ved sammen at reflektere over det, I har hørt om.
Hvilken betydning har det, vi har hørt, i vores liv?
Hvis I har mulighed for det, kan I dele jer i mindre grupper med en voksen i hver gruppe.

Snak fx om

 • Hvad betyder det, at Gud skabte alt fra intet? Hvordan gjorde han det?
 • Hvordan ville det have været, hvis du bare kunne sige et ord, og så blev det til? Hvad ville du have brugt til skabermagt til?
 • Gud mangfoldighed. Hvad siger det om Gud, at han har skabt milliarder af forskellige fiske-, plante-, fugle- og dyrearter? Forskerne finder stadig nye arter, som ingen tidligere har set.
 • Hvorfor mon Gud har tænkt, at det er nødvendigt, at det bliver forår, sommer, efterår og vinter i Danmark? Er der sådan alle steder i verden? Hvad siger det om Gud?
 • Hvordan kan vi passe på den verden, Gud har skabt?
 • Er der ting i Gud skaberværk, vi har lyst til at ændre på? – Er det ok?

 

Bøn:

Kære Gud
Tak for alt, hvad du har skabt. Tak, at det hele passer perfekt sammen.
Tak, at du kan bruge os mennesker til at passe på dit skaberværk. Vil du hjælpe os til at være gode ved naturen. Tak, at du Gud havde en gennemtænkt plan fra dag et.
Vil du tilgive os, når vi ikke er gode ved dit skaberværk, både naturen, men også vores medmennesker.

 

Sange:

Min Gud er en stor, stor Gud (lovsang.dk)
Det er Gud, som al æren skal ha’ (Glad sang 8)
Du satte himlen på sin plads (FS 4 no 34) 
Helt fra havdybets bund (FS 4 no 58) 

 

Aktivitet:

● En stor kasse Lego ud på gulvet – illustrere skabelsesberetningen med legoklodser (o.k., at der også kommer et par fantasidyr med)
● Stafetløb (link til idé)
o I stedet for påsketing anvendes ting som, Gud skabte (plastikdyr, græs, jord, et blad, æble osv.) samt nogle ting, som mennesker har skabt (fx tandbørste, krus, rulle sytråd osv.)

Kernevers:

Måske vil I sige dagens kernevers i kor og evt. lære det udenad. Der er mange måder at lære udenad på. Man kan fx bruge fagter eller ting. Snak gerne med børnene om, hvad ordene i verset betyder.

Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. (1 Mos 1,31)

Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Hjem

Hvis I har lyst til at fortælle juniorernes hjem om, hvad I har lavet ved jeres samling, kan I fx gøre det ved at sende en mail/sms, eller ved, at I laver et opslag i en facebookgruppe – evt. med et foto fra dagens samling. I kan også printe HjemVejen-arket til juniorerne og/eller sende det i en mail til hjemmene. (Her finder du løsningen til HjemVejen-arket)

Hvis I har en Facebook-gruppe for forældre, og I ”har skabt verden” i Lego på samlingen, er det oplagt at lægge et billede op og trække et par hovedpunkter frem fra dialogen med juniorerne.

 

Menighed

Hvis I vil knytte bånd til menigheden, kan I fortælle dem, hvad juniorerne skal høre om/har hørt om ved samlingen. I kan også opfordre menigheden til at bede for jeres samling og for juniorerne.

Forslag til hvad I kan gøre i menigheden:
Nævn et par ting fra dagens refleksion med opfordring til, at menigheden/vi alle tager ansvaret på os i forhold til at passe på vores jord – Guds skaberværk.

Hvad synes du om oplægget?

- kommenter og del din erfaring med andre brugere

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}