Smagsprøve | Børn

Englen Gabriel hos Maria

Englen Gabriel hos Maria
Kernevers:
"Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus."
Luk 1,30-31
Luk 1,26-38
Budskab:
Gud har en storslået plan, og han bruger helt almindelige mennesker til at føre sin plan ud i livet.
Forberedelse

Bøn

Kære Gud
Tak, fordi du har noget, du vil sige til mig, gennem den bibeltekst jeg skal læse nu.
Gør mig lydhør for det, du vil sige til mig og til børnene. Jeg beder for børnene og deres familier og takker dig for, at hver eneste af dem er kendt og elsket af dig.
Hjælp mig til at række dine ord videre til børnene, og giv os en god samling. Vær hos os med din ånd, og skab troen i vores hjerter. Tak, for dine løfter om at dit ord aldrig vender tomt tilbage.
Amen

 

Tekst: Luk 1,26-38

Læs evt. bibelteksten i god tid, før du skal holde samling, så ordene kan arbejde i dig. Det kan være en idé at læse teksten langsomt og flere gange. Er der noget i bibelteksten, der særligt taler til dig?

 

Baggrund

 • Tid: Vi er nu umiddelbart før vores tidsregning. Vi kender ikke Jesu fødselsdato eller -år. Først i midten af det fjerde århundrede begyndte man i Rom at fejre julen som Jesu fødselsdag. Den tidsregning, vi benytter i dag, er udregnet af en munk ved navn Dionysius Exiguus i år 525 e.Kr. Det tog dog flere hundrede år, før den slog helt igennem.
 • Guds handlemåde: Når man læser i Bibelen, ser det ud som om, Gud har været tavs i ca. 400 år. Før den tid var profeterne Guds talerør, men i alle disse mellemliggende år er Det gamle Testamente, det skrevne ord, blevet vigtigt for jøderne. Nu sætter Gud alle kræfter ind på at gennemføre sin plan. Han har udvalgt Maria, og nu skal hun sættes ind i opgaven. Han sender englen Gabriel til Maria. Gabriel har for øvrigt været hos præsten Zakarias seks måneder tidligere. Her fortalte englen, at Zakarias og Elisabeth skulle blive forældre til Johannes Døber, som skulle være en forløber for Jesus.
 • Engle: Englene er Guds tjenere og sendebud. De er ikke af kød og blod, som vi mennesker, men de kan se ud som os (Dan 8,15-16), og de kan også have vinger (Es 6,2). Der er antydninger i Bibelen af, at hvert menneske har en skytsengel (Matt 18,10). Gabriel betyder: “den Guds mand”(Bibellex s.86).
 • Forlovet: Forlovelsen dengang var en offentlig og juridisk forpligtende begivenhed, som krævede en skilsmissehandling for at blive opløst. Det forlovede par boede stadig under hvert sit tag, og det seksuelle samliv blev først indledt efter ægteskabets indgåelse.
  Jesus og GT: I det jødiske folk lever der et Messiashåb, et håb om en frelser, et håb baseret på de gammeltestamentlige profetier om Israels trøst (Luk 2,25). Folket i Israel har i mange år længtes efter én, der skulle frelse dem fra romernes besættelse. Her har de i den forbindelse kigget på de profetier, der står i GT om Messias. Guds plan er dog langt større. Han vil ikke bare redde Israel fra romerne. Han vil genskabe det fællesskab ml. Gud og mennesker, som blev ødelagt ved syndefaldet.
 • Navnet Jesus: Jesus er den latinske form af det græske ´Jesous´, som gengiver det hebraiske ´Jeshua´ (Josva), der betyder ´Herren frelser´. Det var på den tid faderens privilegie at navngive sine børn, og Josef fik i en drøm at vide, at drengen skulle kaldes Jesus; ”for han skal frelse sit folk fra deres synder” Matt 1,20-21.

 

Den store fortælling

Overvej, hvordan bibelteksten peger hen på Guds store fortælling – hans frelsesplan. Hvad kan vi lære om Gud og om os mennesker gennem teksten?

GT’s profetier om Messias:
I GT’s profetier finder vi et spejlbillede af Kristus. Jesus udlægger det selv for Emmaus-vandrerne i Luk 24,25-27. Vi begynder med kvindens afkom, der skal knuse slangen i 1 Mos 3,15. Salme 2 er én lang profeti om Messias som Guds søn. Mika 5,1 fortæller os, at Messias skal fødes i Betlehem. I Esajas finder vi rigtig mange henvisninger til Messias’ komme, og at han skal sone verdens synd med sin død (Es 53,5ff). I alt dette ser vi, at Jesus er centrum i Guds store fortælling.

Bliv nysgerrig på dagens bibelfortælling

Ideer:
– Hvad vil det sige at være udvalgt? Har du prøvet at være udvalgt til noget? Fx førstevælger i fodbold, synge solo til skolens julefest, blive inviteret med til en leg i børnehaven…
– Når man bliver udvalgt, er det ofte fordi man er god til noget. I dag skal vi høre om en pige, der blev udvalgt, men hun var ikke specielt god til noget. Det var Gud, der havde valgt at bruge hende
– Ved du, hvad en engel er? Har du nogensinde set en engel?

 

Ideer til formidling

Bibelhistorien kan formidles på forskellige måder. Vælg en form, der passer til dig. Vær altid tro mod de fakta, der findes i Bibelen, men brug gerne visuelle hjælpemidler, drama, stemmeføring eller andet, som kan gøre historien levende og understrege dens pointer.

Du kan tage et hvidt lagen over dig som en kappe og spille Gabriel, der kommer på besøg i børneklubben for at fortælle om en helt usædvanlig arbejdsdag.
I dag skal vi med en af Guds engle på arbejde. Englen hedder Gabriel.

Fortæl om

 • Gabriel, der er blevet sat godt ind i dagens opgave. Det er en meget vigtig besked, han bliver sendt afsted med.
 • Ca. ½ år tidligere blev Gabriel også sendt afsted. Dengang var det ypperstepræsten Zakarias, der fik at vide, at han skulle blive far til Johannes Døber.
 • Denne gang er det en ung, ugift pige, Maria, der stadig bor hos sine forældre
 • Gabriels første opgave er at sørge for, at Maria ikke bliver bange. Uddyb ordene ”Herren er med dig, du benådede!” At benåde betyder: ”fritage nogen for den straf som vedkommende er idømt” eller ”tildele nogen noget godt el. ærefuldt” (kilde: Politikens Nudansk Ordbog). Maria bliver her tildelt noget godt og ærefuldt – nemlig at blive mor til selveste Guds søn.
 • Gabriel fortæller, at Maria skal blive mor til Guds søn. Han er den (Messias)/frelser, som Israels folk har ventet på. (Se eventuelt under ”Baggrund” for en forklaring på dette.)
 • Maria stiller spørgsmål. Hun har aldrig været sammen med en mand, så hvordan kan hun blive gravid?
 • Gabriel fortæller om Helligåndens kraft. Han giver Maria et tegn på, at Gud har styr på det hele: Hendes gamle tante, Elisabeth, er også gravid. ”For intet er umuligt for Gud”.
 • Nu er Maria overbevist. Hun tror på, at englen er fra Gud, og siger derfor: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.”
 • Maria har temmelig sikkert ikke forstået rækkevidden i det, Gud her gør – at det er Gud selv, der nu bliver til et menneske i hendes mave for at redde hele verden. Men hun har tillid til, at hun er i Guds plan. ”Lad det ske mig efter dit ord”.
 • Tænk, at Gud vil bruge os i sine planer, og tænk at Guds handlemuligheder er så meget større, end selv den mest fantasifulde hjerne kan forestille sig.

 

Refleksion

Gå et stykke på troens vej med børnene ved sammen at reflektere over det I har hørt om.
Hvilken betydning har det vi har hørt i vores liv? Hvis I har mulighed for det, kan I dele jer i mindre grupper, med en voksen i hver gruppe.

Snak fx om:

 • Hvad var Guds plan med, at Maria skulle føde Guds søn?
 • Hvorfor blev Maria bange? (det ukendte kan gøre os bange, selvom det måske er gode nye ting, vi bliver præsenteret for.)
 • Havde Maria grund til at være bange?
 • Hvad havde Maria gjort, som kunne gøre hende fortjent til at blive mor til Jesus?
 • Skal vi være på en speciel måde, eller skal vi kunne noget specielt, for at Gud kan bruge os?
 • Hvad kan vi lære af Marias tillid til at være i Guds plan?

 

Bøn

Kære Gud
Tak fordi du kunne bruge en ung pige som Maria i din store plan. Tak fordi du også kan bruge mig. Hjælp mig til at være lige så villig til at følge dig, som Maria var. Tak fordi du har store planer med mig, og tak fordi Jesus vil være min frelser. Amen.

 

Sange

 

Aktiviteter

 • Lav engle af en gammel salmebog eller lign.: Link til video
 • Tegn en engel med munden eller fødderne: Link til idé
 • Lav engle med børnene som “skabeloner”: Link til idé
 • Pileleg (at følge Guds plan uden at vide, hvor den ender): Link til leg

 

Kernevers

Måske vil I sige dagens kernevers i kor og evt. lære det udenad. Der er mange måder at lære udenad på. Man kan fx bruge fagter eller ting. Snak gerne med børnene om hvad ordene i verset betyder.

“Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.” (Luk 1,30-31)

Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

 

Links til mere

Tegneserie på engelsk om englens besøg hos Maria: Link til video
Et klip fra tegnefilmen ”The star” (2017): Link til video
Filmen findes også med dansk tale (”Stjernen”) og er en fin lille familiefilm om Jesu fødsel: Link til filmside

Hjem

Hvis I har lyst til at fortælle børnenes hjem om, hvad I har lavet ved jeres samling, kan I fx gøre det ved at sende en mail/sms, eller ved, at I laver et opslag i en facebookgruppe – evt. med et foto fra dagens samling.

I kan også printe HjemVejen-arket til børnene og/eller sende det i en mail til hjemmene. (Her finder du løsningen til HjemVejen-arket)

Ide til tekst:
I dag har vi i børneklubben hørt om, at englen Gabriel besøgte Maria. Han fortalte, at hun skulle føde Jesus. Først blev Maria bange, men englen sagde: Frygt ikke, jeg har en besked til dig fra Gud. Så blev Maria helt tryg og sagde: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!” Det kan vi læse i bibelen i Lukas 1,26-38. I kan måske lave nogle engle derhjemme? Find inspiration på Pinterest.dk. Skriv fx “angel kids craft” eller “angel and mary craft preschool” i søgefeltet.

 

Menighed

Hvis I vil knytte bånd til menigheden, kan I fortælle dem hvad børnene skal høre om / har hørt om ved jeres samling. I kan også opfordre menigheden til at bede for jeres samling og for børnene, og til at snakke med børnene om det de har hørt ved samlingen.

Forslag til hvad I kan gøre i menigheden:
Kald børnene op foran – hav en pose med små hints til dagens fortælling. Træk en ting op af gangen. Snak med børnene om, hvad det er, og hvilken bibelfortælling, vi måske skal høre om. I posen kan der være en engel, en babydukke, en ring (forlovelsesring), et billede fx Edvard Munchs ”Skriget”, en kongekrone, en serveringsbakke med fx et par glas på.

Hvad synes du om oplægget?

- kommenter og del din erfaring med andre brugere

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}