Til lederen

Hvordan er Vejen bygget op?

pizzamodel_JN-small

Hvad er særligt ved Vejen?

1. Et helhedsmateriale

Vejen vil, når det er fuldt udbygget, dække alle de vigtigste emner i den kristne tro. Materialet er opdelt i seks hovedtemaer: Gud er, Gud skaber, Gud og det onde, Guds folk, Guds søn, Guds ånd og det nye liv. Vejen indeholder desuden oplæg med tidsaktuelle temaer.

2. Relationen er vigtig

Oplæringen i den kristne tro handler ikke bare om at fylde viden og teori på børn og unge. Troens liv er en vandring, hvor voksne og børn vandrer sammen og vokser i erkendelse og tro. Derfor er relationen mellem børn og voksne så vigtig og alle Vejen-oplæg indeholder ideer til fælles refleksion, så Bibelens budskaber kan sættes i relation til det levede liv her og nu – hvad betyder det for os i dag?

3. Koblingen mellem hjem, menighed og klub

Ansvaret for at oplære børnene i den kristne tro ligger først og fremmest hos forældrene. Men hjem, menighed og klub kan have stor gavn af at stå sammen i opgaven. Derfor indeholder Vejens oplæg ideer til at knytte de tre enheder sammen.